نام فارسی: شقایق

نام علمی: Papaver rhoeas L.

قسمت مورد استفاده: غنچه باز نشده، گلبرگها و دانه گیاه

اختصاصات گیاه­شناسی:

گیاهی است علفی و یک ساله، اما به دلیل ریزش بذور فراوان آن معمولا همه ساله در همان محل هایی که قبلا وجود داشته است دوباره می روید.

گلهای آن بسیار زیبا و تقریبا برای همگان قابل شناسایی هستند، گلها به صورت تکی در قسمت انتهایی ساقه قرار می گیرند و دارای 4 گلبرگ بزرگ می باشند که دارای لکه های سیاه در قسمت پائین است. ارتفاع گیاه بین 20 تا 90 سانتی متر متغیر است. برگها شانه ای و دارای بریدگی های بسیار عمیق هستند به طوریکه قسمت های بریده پهنک تقریبا جدا از هم به نظر می رسند. برگها کرک دار هستند. به دلیل ریختن کاسبرگ­ها بلافاصله پس از باز شدن گلها، گلبرگها آسیب پذیر هستند و به سادگی می ریزند.

میوه این گیاه از نوع کپسول می باشد.

 مهندس میترا فرهنگ فر