نام فارسی:گل رنگ

 نام علمی:Carthamus tinctorius

  قسمت مورد استفاده:گل و مخصوصا دانه میوه گیاه

 اختصاصات گیاه شناسی:

   گیاهی یک ساله یا دو ساله است برگهای دندانه دار با دندانه های منتهی به خارهای ظریف و نوک تیز که دارای شبکه ای از رگبرگهای کاملا برجسته در سطح تحتانی است مهمترین وسیله شناسایی این گیاه می باشد میوه گیاه فندقه و سفیدرنگ است و دارای دسته تار نازک در قسمت انتهایی است.

 خواص داروئی:

 گل و مخصوصا دانه میوه گیاه اثر مسهلی دارد به جوشانده این گیاه جهت مخفی ماندن طعم ناپسند و تلخ مقداری میوه رازیانه یا انیس اضافه می کنند. سابقا به عنوان نیرودهنده اعصاب و خلط آور در بیماریهای سینه استفاده می شده است روغن حاصل از میوه گیاه نیز اثر مسهلی دارد و این روغن برای بیمارانی که کلسترول خون بالا دارند نیز می تواند قابل استفاده باشد در مصرف خارجی از روغن آن به صورت مالیدن بر روی عضو، در رماتیسم و فلج استفاده می کنند.

 مهندس میترا فرهنگفر