نام فارسی: گل جعفری

نام علمی:Tagetes erecta

قسمت مورد استفاده:گلها و برگها

اختصاصات گیاه شناسی:

گیاهی یک ساله است که برگهای آن بوی قوی دارند و نوک تیز و باریک هستند با وضعیتی متقابل و ظاهری شانه ای کاپیتولهای گل آن روی دمگلی دراز و نسبتا ضخیم قرار دارند. 

خواص داروئی:

گلها اثر قابض ، بادشکن . مقوی معده دارند . برگهای گیاه در درمان بواسیر و دردهای ماهیچه ای موثر واقع میشوند همچنین دانه های جلدی را نیز درمان می کنند

مهندس میترا فرهنگفر