نام فارسی: بابونه

نام علمی:Matricaria chamomilla

قسمت مورد استفاده:کاپیتول های گل

اختصاصات گیاه شناسی:

گیاهی یک ساله است ساقه ­ها منشعب هستند و کاپیتول­های بزرگ ختم میشوند که هر کاپیتوا دو نوع گل دارد گلهای زبانه ای به رنگ سفید و گلهای لوله ای به رنگ زرد میوه گیاه فندقه و بسیار کوچک است . 

خواص داروئی:

گیاهی مدر،معرق ،مقوی معده و قاعده آور و التیام دهنده است دارای اثرات ضدعفونی ضعیف ولی قاطع است و در ضمن اسانس آن مسکن درد و ضدتشنج است.

با مصرف آن گلبولهای سفید زیاد میشود بنابراین از التهاب و چرک جلوگیری میکند اگر در شیر ن.زادان وارد شود دم کرده آن دل پیچه و نفخ را از بین می برد تنطور گلها نیز در برقراری و تنظیم قاعدگی موثر است .

این گیاه ترشحات صفرا را زیاد میکند ضماد،لوسیون و حمام فرآورده های گیاه در استعمال خارجی ورم،،التهاب و چرک را در زخم خا مخصوصا زخمهای عمیق از بین می برد .

گرد گیاه جهت رفع اگزمای مرطوب و دردناک موثر است و جوشانده کاپیتولها رنگ موهای بور و طلایی را روشن تر میکند.

مهندس میترا فرهنگفر