نام فارسی: هندوانه ابوجهل 

نام علمی:Citrullus colocynthis

 قسمت مورد استفاده:میوه گیاه که پس از خشک کردن پوست آن را جدا می کنند

اختصاصات گیاه شناسی:

گیاهی علفی و چند ساله بوده ساقه آن خوابیده و بالا رونده و پوشیده از تار است البته اصل و ریشه گیاه مربوط به مناطق کویری و گرم و خشک است اما در سایر مناطق هم پرورش می یابد برگ های متناوب و دندانه دار و پوشیده از تار هستند گل ها منفرد و به دو صورت نر و ماده روی یک پایه هستند که تنها تفاوت آنها وجود پرچم و یا مادگی با تخمک های متعدد است. 

خواص داروئی:

میوه گیاه دارای خاصیت مسهلی بسیار قوی با اثر قاطع است که در صورت ضعف اعمال روده،فلج ناحیه امعاء و احشاء آب آوردن انساج و بیماریهای کبدی از آن استفاده می شود .

از میوه گیاه در احتقان مغزی هم به منظور دور کردن خون از مغز و توجه به قسمت های دیگر بدن استفاده می شود. به هیچ وجه نباید از این گیاه در مبتلایان به ورم روده و یا زنان باردار استفاده کرد. میوه گیاه در دامپزشکی هم به مصارف مشابه می رسد. مواد موثر گیاه بسیار قوی هستند و باید در مصرف آن نهایت دقت را به عمل آورد.

مهندس میترا فرهنگفر