نام فارسی: شوید شبت 

 نام علمی:Anethum graveolens L.

 قسمت مورد استفاده:یرگ و میوه

 اختصاصات گیاه شناسی:

 گیاهی یک ساله است ریشه راست و مخروطی شکل دارد که رنگ آن سفید است ساقه بی کرک و دارای خطوط طولی و در محل گره ها فرو رفته است برگها متناوب، بدون کرک با بریدگیهای نازک و نخی شکل زیاد، گلها کوچک و به رنگ زرد دارای چترهای اصلی و فرعی است میوه بیضوی، مسطح و رقهوه ای رنگ و روشن است.

 خواص داروئی:

 دارای اثرات مشابه با رازیانه است میوه آن اثر نیرودهنده، هضم کننده ،مدر، زیاد کننده ترشحات شیر، بادشکن، ضدتشنج و رفع استفراغ است دم کرده شویده درد معده، استفراغ و دل پیچه اطفال را تسکین می دهد و سکسکه را برطرف می کند.

در دامپزشکی هم از آن جهت رفع نفخ و درد ناشی از آن کاربرد دارد. برگ گیاه به عنوان چاشنی و معطر کننده غذاها کاربرد دارد البته از میوه اش هم همین استفاده را می کنند.

 مهندس میترا فرهنگفر