نام فارسی:زوفا

 نام علمی:Hyssopus ifficinalis L.

  قسمت مورد استفاده: سرشاخه های گلدار 

 اختصاصات گیاه شناسی:

 گیاهی دائمی و بسیار معطر است ساقه ها متعدد و چوبی هستند و به همین دلیل ظاهری پرپشت دارد ریشه ها هم ضخیم و منشعب هستند برگها کوچک، متقابل نوک تیز و کامل و معطر هستند گلها به رنگ بنفش و ابی تیره گاهی هم سفید و گلی هستند گلها با وضعیت فراهم و مجموعا به صورت سنبله جلوه می کنند به دلیل نوش کافی جزو گیاهان مولد عسل و جاذب زنبورعسل می باشد.

 خواص داروئی:

 دارای اثر نیرودهنده، آرام کننده سرفه،خلط آور و کم و بیش مدر است معده را تقویت می کند و خاصیت ضدکرم دارد در استعمال خارجی هم اثر التیام دهنده دارد. جهت رفع عوارض برونش ها، مخصوصا آسم مرطوب افراد مسن مصرف دارد و ترشحات برونش ها را رفع می کند اسانس آن از طریق مخاط دفع می شود و اثر رقیق کننده ترشحات ریه را داراست این گیاه تحریک کننده است فلذا باید هنگامی استفاده شود که احتقان دستگاه تنفس و التهاب آن از بین رفته باشد و مواد نرم کننده مثل پنیرک یا گل ختمی به آن اضافه کرد.

در تقویت معده و دستگاه هضم موثر است و کم اشتهایی ناشی از آن، درد و دل پیچه های ناشی از نفخ را بهبود می بخشد در رفع کم خونی ، رماتیسم کهنه، عوارض ناشی از وجود کرم آسکاریس برخی بیماریهای ناشی از سنگ کلیه ، زردی و آب آوردن انساج موثر می باشد.

در استعمال خارجی ، غرغره دم کرده آن برای رفع درد گلو و ورم لوزه و یا قرار دادن گیاه روی کوبیدگی ها، ورم پلک و خون مردگی کاربرد دارد.

اسانس گیاه اثر شدید بر مغز تیره گذاشته و باعث حالات صرع مانند می شود پس از اسانس آن باید با احتیاط مخصوصا در مورد افرادی که تحمل ندارند استفاده نمود.

 مهندس میترا فرهنگفر