چناران کاوه در سال 1385 توسط مهندسین و متخصصین صنعت سبز تاسیس گردید . این شرکت خدماتی مهندسی ضمن فعالیت در زمینه کشت گیاهان دارویی و زعفران و پسته به پرورش قارچ نیز به صورت صنعتی پرداخت سپس چناران کاوه تصفیه آب، خاک و هوا را نیز به زمینه کارهای خود افزود.

آموزش های فنی ، برنامه های ارتقاء کارخانجات و پروژه های طراحی برنامه های تعمیرات بر اساس وضعیت CM و تعمیرات پیش گویانه توسط این شرکت در کارخانجات اجرایی شدند.

چناران کاوه در راستای ارتقاء متد های تولید و ارائه ماشین های نوین و ارتقاء ماشین آلات به منظور ایجاد ثبات و اطمینان در کارکرد آن ها با شرکت های معتبر جهانی همکاری می نماید.